Prezes zarządu

Jan Balcerak - brodarally@wp.pl

Wiceprezes ds. organizacyjnych i BRD Urzędujący Członek Zarządu

Czesław Nosewicz

Wiceprezes d/s sportu i turystyki

Patryk Brejnak

Wiceprezes d/s ekonomicznych

Jerzy Karasiński

Sekretarz oraz rzecznik prasowy AT

Piotr Majewski

Skarbnik

Adam Leszczyński

Członek

Krzysztof Aniołowski

Członek

Magdalena Bajerska

Członek

Jerzy Celmer

Członek

Andrzej Czeczko

Członek

Krzysztof Rybałtowski

Członek

Paweł Śliwiński

Członek

Marek Zakrzewski

Członek

Lech Jamiński

Członek

Marta Szydłowska

Komisja Rewizyjna

Janusz Nędzusiak - Przewodniczący

Piotr Olszewski Członek

Piotr Pierzkalski Członek

Ewa Munnik Członek

Stanisław Kubiak Członek

Sąd Koleżeński

Karol Chełkowski Przewodniczący

Edmund Balicki Członek

Kamiński Henryk Członek

Mrozowski Andrzej Członek

Reetz Zenon Członek

Komisja BRD i Ratownictwa Drogowego

Wiesław Szymanek Przewodniczący Komisji BRD - Ratownik PRM

Krzysztof Jabłoński - Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM - Ratownik PRM

Paweł Borkowski - Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM - Ratownik PRM

Zadania komisji:

1. Zabezpieczenie imprez organizowanych przez Automobilklub Toruński,
2. Szkolenie klubów PZM w celu uzyskania tytułu Ratownika Drogowego PZM oraz doszkalanie Ratowników Drogowych,
3. Zabezpieczenie imprez organizowanych przez inne podmioty, które nawiążą współpracę z Automobilklubem Toruńskim.

© 2016 Automobilklub Toruński